Aktivitet: Alfons Åbergs Kkulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus är en plats för alla barn. En oas för kunskap, påhittighet, lek, bus och nyfikenhet. Alfons Åbergs Kulturhus är fyllt med mängder av olika aktiviteter som har med kultur, barn och deras utveckling att göra. Här anordnas mer än 1400 programpunkter per år där varje aktivitet pågår mellan ungefär 10-15 minuter varav minst två är teater eller gestaltning. Ta med era barn in i Alfons färgstarka värld.

Vart? Slussgatan 1, 411 06, Göteborg (Närmsta hållplats: Drottningstorget, Centralstationen)
Vad? aktiviteter för barn, kunskap, utveckling
När? 10 – 16 alla dagar
Webbsida: www.alfonskulturhus.se


Vad tycker du?